O spoločnosti
Ponuka služieb
Referencie
Kontakt
Ochrana osob. údajov

Verejné obstarávanie
Zákazky VO

Prihlásenie do systému

 

 

 

 
 

  O spoločnosti
 


     Spoločnosť SK ACTIVE, s.r.o. so sídlom Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, bola založená 30.5.2001 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Vložka č. 12566/V, IČO: 36207543.

     Predmetom činnosti spoločnosti je stanovenie hodnoty podniku, časti podniku alebo zložiek majetku podniku. Túto činnosť vykonáva znalecká organizácia na základe zápisu do zoznamu znalcov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR, kde je znalecká organizácia zapísaná v oddiele pre právnické osoby pod evidenčným číslom 900178 v týchto odboroch a odvetviach:

51 00 00 odbor Ekonomika a riadenie podnikov
51 01 01 odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov


09 00 00 odbor Ekonómia a manažment
09 01 00 odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo
09 03 00 odvetvie Kontroling
09 04 00 odvetvie Financie


     Jedným z predpokladov zápisu do zoznamu znalcov bola aj podmienka odbornej štruktúry znaleckej organizácie. Z tohto dôvodu sú priamo spoločníkmi SK ACTIVE, s.r.o. znalci z odboru ekonómia a manažment, stavebníctvo, strojárstvo, elektrotechnika, bytové zariadenia a taktiež audítor. Pri vykonávaní predmetu činnosti spoločnosť úzko spolupracuje aj s ďalšími znalcami s oprávnením na rôzne odbory znaleckej činnosti ako doprava cestná, poľnohospodárstvo, umelecké diela, drahé kovy a pod.

     Spoločnosť SK ACTIVE, s.r.o. poskytuje komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania (tovary, služby, práce) financované z vlastných zdrojov, ale aj z Eurofondov, štátnych fondov SR a inej finančnej pomoci.


 
 

Používame cookie, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods.5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookie na našej stránke. Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente Informácie o cookie.