• Obchod s palivami a.s. Košice
 • Spoločné družstvo Žehňa
 • Klimavex, s.r.o. Olomouc
 • Tatrathermál a.s. Poprad
 • Uprako a.s. Košice
 • MVE Váh s.r.o. Liptovský Mikuláš
 • IntWood a.s. Kružlov
 • Hummer Slovakia s.r.o. Bratislava
 • Prešovská kultúrna agentúra s.r.o. Prešov
 • Fytopharma a.s. Malacky
 • HORIZONT SLOVAKIA a.s. Košice
 • VSS a.s., Košice
 • VSŽ a.s. Košice
 • Likérka Hrušov, Nižný Hrušov
 • Makrohyd s.r.o. Košice
 • VSŽ Nemocnica Šaca
 • B.M.G. Invest s.r.o. Košice
 • Agrotop Michalovce
 • Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava
 • Spin Žilina
 • Slovenský investičný holding, a.s. Bratislava
 • MEHEX a.s. Medzev
 • Doplnková dôchodková poisťovňa STABILITA Košice
 • Agrokombinát TORYSA, Košická Polianka
 • Krivojrožský ťažobno-opravárenský kombinát, Ukrajina
 • ABB Komponenty
 • Lekáreň KATARÍNA Vranov nad Topľou
 • Lekáreň Pod hradom, Trenčín
 • Lekáreň VIOLA Prešov
 • Lekáreň Hviezda Prešov
 • Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice
 • Penta Investments a.s. Bratislava
 • Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava
 • Fakultná nemocnica L.Pasteura Košice
 • Mraziarne Prešov
 • SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s. Košice
 • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava
 • Slovnaft a.s., Bratislava
 • KRONOSPAN ZVOLEN, s.r.o.
 • Progress Trading, Trebišov
 • PM Zbrojníky
 • GAS&OIL Engineering, Poprad
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
 • Sociálna poisťovňa Bratislava
 • REIMANUS Prešov
 • Fakultná nemocnica Nitra
 • TAYLOR WHARTON, Košice
 • VSK MINERÁL, Košice
 • Bučina DDD, Zvolen
 • KRONOSPAN SK, Prešov
 • SSIM, Košice
 • Petroltrans a.s., Spišská N.Ves
 • MIRAKL, a.s., Košice
 • KSK Košice
 • SAM Holding Myjava
 • PYROBATYS Batizovce
 • Slovenská konsolidačná a.s.
 • Efficient Energy s.r.o.Trenčín
 • Camea computer systems, Prešov
 • EUROSTONE, s.r.o., Michalovce
 • TOREAL, s.r.o., Kežmarok
 • DOMOV ZDRAVIA a.s., Košice
 • KOMPALA Badín
 • TATRA-AGROLEV Poprad
 • Pražiarne, baliarne obchodu, a.s. Poprad
 • AQUA PRO, s.r.o., Košice
 • MOTOR-CAR Žilina, a.s.
 • MATEX, s.r.o., Veškovce
 • ... a iné


 • O spoločnosti